Pomona 33 6681 PE Bemmel

Alg. voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Senioren Ondersteuning Lingewaard.

 

Kennismaking

Indien gewenst voor een eerste opdracht kan er een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Dit eerste gesprek is geheel kosteloos en verplicht u tot niets. Een iedere hieruit volgende afspraak, indien niet anders aangegeven, word wel volgens het geldende tarief aan u door berekend.

 

Reiskosten

Conform tarief op de prijslijst.

De prijzen op onze prijslijst zijn inclusief B.T.W.

 

Tarieven

Conform tarief op de prijslijst.

De prijzen op onze prijslijst zijn inclusief B.T.W.

Indien Senioren ondersteuning Lingewaard een aankoop moet/mag doen voor zijn client(en) word hier een kleine toeslag op door berekend.

 

Cadeau Bonnen

Senioren Ondersteuning Lingewaard heeft cadeau bonnen welke ingewisseld kunnen worden voor diensten geleverd door Senioren Ondersteuning Lingewaard bedoeld zoals omschreven in onze algemene voorwaarden en zoals bedoeld als begeleiding en ondersteuning van onze diensten. Deze cadeau bonen zijn per mail of telefonisch bij ons aan te vragen, en worden bij u afgeleverd naar betaling van de factuur. Na inwisseling worden de geplande uren die samen met u overeen worden gekomen bindend en van kracht. Cadeau bonnen zijn niet in wisselbaar voor contant geld. Prijzen van de cadeaubon zijn inclusief B.T.W.

 

 

Betaling

Achteraf ontvangt u een factuur per eerste van de maand met een omschrijving van de afgenomen diensten, conform de op de prijslijst genoemde tarieven. Ook de bijkomende kosten als reiskosten, kosten van parkeerkaarten, uitjes, entreekaarten en consumpties van zowel de cliënt als van begeleider/uitvoerder van de dienst worden hierop doorberekend. Betaling geschiedt bij voorkeur per bank/giro. Betalingen graag binnen 14 dagen naar factuurdatum te voldoen op ons rekening nummer NL 58 KNAB 0732 2579 72. onder vermelding van het factuur nummer.

 

Annulering

Indien door onverwachte en of niet vooraf te voorziene onoverkomelijkheden of persoonlijke omstandigheden van de opdrachtgever de afgesproken dienstverlening niet kan doorgaan, wordt in overleg met Senioren Ondersteuning Lingewaard naar een passende oplossing gezocht. Zo mogelijk word hier 24 uur of eerder voor aanvang van de opdracht al contact over onderhouden met de beide partijen. Als u binnen 24 uur een afspraak annuleert brengt Senioren ondersteuning Lingewaard de voor u gereserveerde tijd in rekening.

 

Vervoer

De auto die Senioren Ondersteuning Lingewaard gebruikt is verzekerd, inclusief een inzittende verzekering. Indien gewenst kan er een rollator of inklapbare rolstoel worden mee genomen.

 

Vertrouwelijk

Senioren Ondersteuning Lingewaard en allen die namens Senioren Ondersteuning Lingewaard een dienst verlenen aan u als gebruiker/afnemer/opdrachtgever zullen vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte informatie, gebeurtenissen, en alle andere manieren en vormen van persoonlijke informatie tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht. Senioren Ondersteuning Lingewaard en of zijn ingezette medewerk(st)er(s) zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen aan Senioren Ondersteuning Lingewaard.

 

Aansprakelijkheid

Senioren Ondersteuning Lingewaard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van persoonlijke bezittingen of voor enig letsel opgelopen tijdens of als gevolg van de verleende diensten. Senioren Ondersteuning Lingewaard en of haar medewerk(st)er(s) zijn niet medisch onderlegd en daarom niet bevoegd tot het verlenen van enige medische dienst. Senioren Ondersteuning Lingewaard en of haar medewerk(st)er(s) kunnen en mogen geen financiële en/of bancaire zaken van/voor u verzorgen of behandelen. Dit geschiet alleen naar schriftelijk overleg en goedkeuring van de gemachtigde en Senioren Ondersteuning Lingewaard.

 

Registratie

Senioren Ondersteuning Lingewaard staat ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder nummer: KvK 6259588

B.T.W. nummer: 1640.180.25B01

Rekening nummer: NL 58 KNAB 0732 2579 72