Pomona 33 6681 PE Bemmel

Tarieven

Tarieven  Senioren  Ondersteuning Lingewaard:

U kunt Senioren Ondersteuning Lingewaard betalen uit eigen middelen, maar ook uit uw PGB. U kunt ook informeren bij uw zorgverzekeraar. Het kan ook zijn dat u nog kunt functioneren zonder ondersteuning, maar ons graag particulier inzet voor wat extra comfort en hulp .

Voor de tarieven van Senioren Ondersteuning Lingewaard kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen. Wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs om uw wensen met u te bespreken. Naar aanleiding van dit bezoek kunnen wij u een gepaste offerte  of prijsafspraak met u maken.

Facturen worden per ommegaande aan heit einde van iedere maand aan u toe gestuurd, gaarne deze binnen 15 dagen na factuurdatum aan ons te voldoen onder vermelding van het factuurnummer. Alle niet begeleidende dienst opdrachten uitgevoerd door Senioren Ondersteuning Lingewaard gebeuren tegen een aangepast tarief, wat vooraf met u wordt besproken. Indien gewenst kan hier een offerte voor opgemaakt worden. Na akkoord met u over de besproken werkzaamheden en prijsstelling zullen wij overgaan tot het leveren van de door u gevraagde en door ons overeen gekomen dienstverlening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via de contact pagina, of bellen met: 06-19088103